Kdo jsem?

Různé cesty sebepoznání vždy vedou k cíli… Jakou cestu si jedinec vybere, zda časově dlouhou, nebo krátkou, záleží pouze na jeho volbě… Když je připraven žák, učitel se zákonitě vždy ve správný čas objeví…
Mé cesty vedly studiem mnoha duchovních, ezoterických, psychologických a mystických nauk už od ranného mládí.

Po studiích na výborné a kreativní polygrafické SŠ, jsem se vydala cestou – necestou ke studiu psychologie a pedagogiky. To mi vůbec nestačilo. Následovalo studium všeobecné psychologie a marketingu + managementu na další VŠ. To mi ale rovněž nestačilo. Až hlubokou teoretickou a praktickou analýzou, průpravou a studiem mystiky a jógy, jsem “nalezla” ukotvení v nekonečném oceánu vědomí a bytí..

Několik let jsem pracovala mediálně na několika televizních kanálech v oblasti ezoterické a psychosomatické jako osobní kouč.

Máte odvahu změnit svůj život?

Vydejte se se mnou na novou etapu života...

Bohaté zkušenosti

Kromě studia všeobecné psychologie, jsem absolovovala řadu školení, kurzů, seminářů, přednášek v oblastech tradiční čínské medicíny, natur léčby, kurzů REIKI, metody ONE BRAIN, metody RUŠ, praktických kurzů v oblasti seberozvoje a sebepoznání.

 Praktické zkušenosti – s klienty od dětského věku až po seniory. S poznatky z oblasti ezoteriky, psychologie a terapeutických sezení mám více jak 20 let.

S čím vám pomohu?

Nejvíce klientů vyhledává pomoc při důležitých rozhodnutích, když si neví nebo nedokáží sami pomoci.

V oblastech:

 

  • Vztahů a lásky 

  • V oblasti psychosomatických a psychických problémů 

  • Při zjišťování zdravotní diagnostiky pomocí TČM systému a návrhu natur léčby

  • V osobní sféře hledání a sebepoznání

  • Při potížích komunikace a konfliktů v rodině, s dětmi a na pracovišti

  • Při problémech v mezilidských vztazích

  • V nalezení správné cesty

  • Ve vytyčování životních cílů a záměrů

  • Při překážkách na duchovní cestě.

Individuální přístup

Mám rozvinuté empatické schopnosti, lidský přístup a dostatek zkušeností s lidmi různého vzdělání, věku, profesí, talentů, uplatnění i názorů.

Důvěra na první místě

To, co se sdělí mezi námi, zůstane pouze v naších uších a v naší paměti…

Změna je život

Koučink a poradenství je pro každého, kdo chce, touží po jakékoli změně ve svém životě a nebojí se práce s vlastní myslí a archetypem stínu.

Naslouchání

Vnímám a naslouchám tomu, co druzí nevidí, nevnímají. Mnohé techniky probíhají v leže a některé ve stoje.

Máte odvahu změnit svůj život?